00 386 1 530 07 14 EN IT

Katalog izobraževanj 2021-2022

Izobraževanja so pomemben del vsakega podjetja.

Pripravili smo katalog izobraževanj:

   • OBVLADOVANJE PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ V ČASU COVID 19
   • MENTORSTVO OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN “strategija za odličnost v vlogi mentorja”
   • UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV TER MOČ VODENJA S POVRATNIMI INFORMACIJAMI
   • RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
   • GRADIMO ZAVZETOST ZAPOSLENIH
   • PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU Z OBVLADOVANJEM PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ
   • OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU in ČUJEČNOST ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE
   • RAZUMNE PRILAGODITVE DELOVNIH MEST OSEBAM Z RAZLIČNIMI POTREBAMI (invalidnostmi)
   • OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI
   • PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH Z VKLJUČEVANJEM RAZVOJA VSEŽIVLJENJSKIH KOMPETENC

Katalog si lahko ogledate  na spodnji povezavi:

Katalog izobraževanj ŠENTPRIMA 2021-2022