00 386 1 530 07 14 EN IT

Raznoliko zaposlovanje

V Sloveniji Zavod Šentprima, na povabilo Evropske platforme Listin raznolikosti, Evropske komisije in Sveta Evrope, od leta 2012 izvaja pripravljalne aktivnosti za sprejem Listine raznolikosti. Vzpostavili smo mednarodno in slovensko partnerstvo ter v letu 2017 pridobili evropska sredstva v okviru projekta I.D.E.A.S. Glavni cilj projekta v slovenskem prostoru je vzpostavitev Listine raznolikosti Slovenija.

Na stičišču vseh deležnikov oz. zainteresiranih strani smo tako intenzivno pričeli delati v letu 2017.

V okviru projekta bomo meddrugim izdelali študijo izvedljivosti, z namenom zagotovitve trajnosti Listine tudi v prihodnje, po končanem financiranju, konec leta 2018.

Več o projektu I.D.E.A.S. in več o Listini raznolikosti Slovenija TUKAJ