00 386 1 530 07 14 EN IT

Duševno zdravje v skupnosti


Zavod Šentprima je v letih od 2010 do 2012 v okviru evropskega projekta Usposabljanje za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju v skupnosti (program Leonardo da Vinci – prenos inovacij), skupaj z ostalimi projektnimi partnerji (vodilni partner: Plymouth & District Mind Association; partnerji: University of Plymouth, Šentprima, Wyzsza Szkola Edukacij Zdrowotnej W Lodzi. Vsl Socialiniu Inovaciju Centras, Mental Health Centre/ General Hospital of Agrinio) razvil izobraževalni program na področju duševnega zdravja v skupnosti. Pilotsko izobraževanje je potekalo v letih 2011 in 2012 na podlagi izobraževalnega programa, oblikovanega na Univerzi Plymuth (Velika Britanija).

V prilogi si lahko ogledate evalvacijo projekta in priročnik, ki je nastal kot eden izmed rezultatov projekta.

Program je zasnovan za kontinuirano izobraževanje na področju duševnega zdravja. Poudarek je na izobraževanju za multidisciplinarno delo na področju osnovnega zdravstvenega varstva za ljudi z duševnimi motnjami in za izvajanje preventive na področju duševnega zdravja.Ob zaključku projekta smo k nadgradnji programa povabili strokovnjake s področja javnega zdravja in družinske medicine ter predstavnike uspešnih antistigmatizicijskih programov in najboljše prakse glede preventive samomorov v Evropi in pri nas. V program smo vključili smernice WONCA/WHO glede integracije obravnave duševnih motenj na raven osnovnega zdravstvenega varstva. Pri pripravi programa so sodelovali predstavniki združenj uporabnikov in svojcev v RS ter v tujini in Pro mente Akademie GmbH iz Dunaja.

Več o izobraževanju, si lahko preberete TUKAJ