00 386 1 530 07 14 EN IT

Izobraževalni center

Izobraževalni center zavoda Šentprima je namenjen vsem, ki vas zanima področje vključevanja in vodenja ranljivih skupin, socialno (družbeno) podjetništvo, raznoliko zaposlovanje ter duševno zdravje v skupnosti. V izobraževalnem centru imamo bogato mrežo predavateljev z izkušnjami ter strokovnim znanjem z različnih delovnih (zaposlitvena rehabilitacija, vodenje človeških virov v invalidskih podjetjih ter zaposlitvenih centrih (socialna podjetja), finančno svetovanje, človekove pravice …) ter strokovnih področij (psihologija, socialno delo, psihiatrija, medicina dela, delovna terapija, ekonomija, pravo, marketing …).
Naša izobraževanja na področju duševnega zdravja so edinstvena, saj vključujejo strokovnjake iz akademskih krogov in iz prakse ter osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce, ki spregovorijo o svojih potrebah.
Izobraževanja so interdisciplinarna in zelo praktično naravnana. Udeleženci pridobijo konkretna znanja ter orodja na posameznih področjih s strani kompetentnih predavateljev. Delavnice so individualno prilagojene naročniku in nudijo možnost izmenjave praks ter reševanje konkretnih izzivov.

Izobraževanja vsebujejo tudi teme, ki ustrezajo zahtevam strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

 

Katalog izobraževanj ŠENTPRIMA 2021-2022

 • RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

  Imamo dolgoletne izkušnje in visoko usposobljen kader za delo z invalidnimi osebami ter drugimi ranljivimi skupinami.

 • SOCIALNO PODJETNIŠTVO

  Socialno (družbeno) podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi.

 • DUŠEVNO ZDRAVJE V SKUPNOSTI

  Izobraževanje, vsebuje znanje in spretnosti za kompleksno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju v skupnosti.

 • „Zelo uporabna delavnica s konkretnimi primeri, odlična predavateljica, z veseljem se bom udeležila še kakšnega izobraževanja.“

 • „Super predavanje, jedrnato, podkrepljeno s konkretnimi odgovori ter praktičnimi izkušnjami. Vsekakor priporočam!“

 • „Prijetno vzdušje na samem predavanju in jedrnata razlaga.“

 • ​„Tudi izredno komplicirane stvari so v resnici čisto preproste ...“