00 386 1 530 07 14 EN IT

Za delodajalce

  • POKLICNA REHABILITACIJA

    je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli oziroma ponovno vključi v delovno okolje.

  • ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

    Delodajalcem zagotavljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije invalidom ne pomeni razreševanja socialnih in delovnih problemov, ampak tudi vlaganje v človeške vire in zadovoljstvo zaposlenih.

  • PODPORNO ZAPOSLOVANJE

    pomeni zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, z vso potrebno strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

  • „Na začetku izvajanja rehabilitacije nas je skrbelo, kako se bomo znašli, a ves strah je bil odveč. S sodelovanjem pri zaposlitveni rehabilitaciji je naš zavod veliko pridobil.“