00 386 1 530 07 14 EN IT

Zaposlitvena rehabilitacija

Šentprima, kot koncesionar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvaja storitev zaposlitvene/poklicne rehabilitacije že od leta 2006. V letu 2021 smo uspešno vstopili v že četrto koncesijsko obdobje (2021-2027).

Storitve izvajamo za Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana in Koper, na vseh lokacijah Šentprime.

 

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je zaposlitvena rehabilitacija individualizirana pravica invalida, je sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida. Cilj zaposlitvene rehabilitacije je, da se invalida usposobi za ustrezno delo, da se zaposli, da zaposlitev obdrži oz. da v njej napreduje ali da spremeni svojo poklicno kariero.

Delodajalcem zagotavljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije invalidom ne pomeni razreševanja socialnih in delovnih problemov, ampak tudi vlaganje v človeške vire in zadovoljstvo zaposlenih.

 

Zaposlitvena rehabilitacija poteka preko storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki se v obsegu in zahtevnosti prilagajajo  potrebam posameznika, ki se v vključi v program.

NAJPOMEMBNEJŠE STORITVE ZA DELODAJALCE: