00 386 1 530 07 14 EN IT

Razvoj

Razvojne aktivnosti so v Šentprimi financirane s strani NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI_2022. Usmerjene so v razvoj področja zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja invalidov ter oseb s težavami v duševnem zdravju, področje socialnega podjetništva, raznolikega zaposlovanja ter duševnega zdravja v skupnosti.

  • SOCIALNO PODJETNIŠTVO

    razvijamo skozi aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik, izobraževanja, raziskave …

  • ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

    razvijamo jo skozi sodelovanje z domačimi in tujimi krovnimi organizacijami, razvojnimi projekti, raziskavami.

  • RAZNOLIKO ZAPOSLOVANJE

    je vir kreativnosti in inovativnosti ter gonilo napredka in razvoja pravičnejše družbe.