00 386 1 530 07 14 EN IT

Rehabilitacija

“Namen rehabilitacije je, da posameznik pridobiva nova znanja in socialne spretnosti, več refleksije za lastna ravnanja in več avtonomije za to, da čim bolj poveča nadzor nad svojim življenjem.” (Zaviršek)

  • INVALIDI

    … da delam, kar me veseli, da se počutim koristno, da sem vključena v družbo …(Dragana)

  • DELODAJALCI

    "… na ta način invalidnim posameznikom ponudimo možnost, da enakopravno doprinašajo družbi, podjetjem pa so omogočene olajšave ter družbeno odgovorni pristop v skupnosti."  (Dom dva topola, Izola)