00 386 1 530 07 14 EN IT

Poklicna rehabilitacija

KAJ JE POKLICNA REHABILITACIJA?

„Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli oziroma ponovno vključi v delovno okolje. Poklicna rehabilitacija je tudi usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se zavarovancu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.“ (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2)

KAJ JE CILJ POKLICNE REHABILITACIJE?

Izvajanje poklicne rehabilitacije je prilagojeno sposobnostim delovnega invalida.
Lahko se opravi:

  • s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem;
  • s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega usposabljanja;
  • z izobraževanjem z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja.

 

Želeni rezultat:

  • odločba ZPIZ o priznanju invalidnosti, in/ali
  • prilagoditev delovnega mesta, šolanje, prekvalifikacija.

ZAGOTAVLJANJE POKLICNE REHABILITACIJE

Poklicno rehabilitacijo je dolžan zagotoviti delodajalec, če je do invalidnosti prišlo v času zaposlitve.

Vključitev je mogoča s podpisom pogodbe o poklicni rehabilitaciji.

Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

POKLICNA REHABILITACIJA NA ŠENTPRIMI

Multidisciplinaren tim strokovnjakov, ki ga sestavljajo socialni delavec, psiholog, zdravnik medicine dela, celostno obravnava zavarovanca z njegovim aktivnim sodelovanjem:

  • opredeli možnosti poklicne rehabilitacije;
  • izdela individualiziran rehabilitacijski načrt poklicne rehabilitacije;
  • na podlagi razgovora in testiranj izdela oceno preostale delovne zmožnosti oziroma invalidnosti.