00 386 1 530 07 14 EN IT

Upravljanje z raznolikostjo (HRM)

V okviru izvajanja koncesije zaposlitvene rehabilitacije ter preko številnih mednarodnih projektov smo razvili pomembne vsebine na področju ravnanja s človeškimi viri. Izobraževanja oblikujemo po meri naročnika, udeleženci pa poročajo o velikem zadovoljstvu zaradi možnosti aktivnega sodelovanja in dela na konkretnih primerih. Naši naročniki so večinoma invalidska podjetja ter zaposlitveni centri, ki z udeležbo na izobraževanju izkažejo ustrezno strokovno izpopolnjevanje po ZZRZI. Dodatno so izobraževanja namenjena izvajalcem socialne vključenosti, običajnim delodajalcem, nevladnim organizacijam, kariernim centrom univerz, ljudskim univerzam in drugim, ki delujejo na področju delovnega vključevanja ranljivih oseb.

 

 

Primeri vsebin

HRM za podporo invalidov

 • program zaposlitvene rehabilitacije,
 • smernice za delo z invalidnimi osebami,
 • razumne prilagoditve delovnih mest,
 • duševno zdravje in zaposlovanje,
 • prilagajanje delovnih mest po dolgotrajni bolniški,
 • ocenjevanje delovne uspešnosti …

Raznolikost v zaposlovanju

 • vodenje raznolikosti v podjetju:
  • Kompetence vključevanja raznolikosti,
  • Smernice za delo z raznolikimi osebami,
  • Zakaj raznolikost?
 • znanja za vodenje raznolikih skupin
  • Ocenjevanje delovne uspešnosti,
  • Podajanje in sprejemanje povratne informacije,
  • Uravnavanje konfliktov na delovnem mestu,
  • Obvladovanje stresa na delovnem mestu,
  • Uvajanje novih zaposlenih,
  • Motiviranje na delovnem mestu,
  • Razvoj vseživljenjskih kompetenc,
  • Promocija zdravja na delovnem mestu s poudarkom na duševnem zdravju,
  • Pozitivna psihologija in skrb za dobro počutje,
  • Uvajanje sprememb na delovnem mestu ter soočanje s spremembami …