00 386 1 530 07 14 EN IT

Socialno podjetništvo

Zavod Šentprima s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih pomembno prispeva k razvoju socialnega podjetništva ter delovnega vključevanja ranljivih skupin v socialna podjetja tipa B. V tem okviru smo sodelovali pri izvedbi raziskav ter pri oblikovanju nacionalnega modela učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B.

Na tematiko organiziramo in sodelujemo pri različnih dogodkih (Dnevi socialne ekonomije, izobraževanja).

S pomembnimi deležniki evropske socialne ekonomije se povezujemo preko mednarodnih in domačih krovnih organizacij.

Aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva (direktorica Šentprime je članica Projektne skupine za razvoj socialnega podjetništva za področje podpornega okolja pri vladi RS).

 

Smo del Šentovega podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji ter Stičišča idej z družbenim učinkom DPLACa.