00 386 1 530 07 14 EN IT

Šentprima

Poslanstvo

Poslanstvo Šentprime je s celostnim pristopom in spoštovanjem enakih možnosti, povečati
vključenost ranljivih skupin ter spodbujati oblikovanje vključujočega in raznolikega delovnega okolja.

Vrednote

 • SRČNOST (pogum in zavzetost)
 • VZAJEMNOST (partnerstvo in odgovornost)
 • STROKOVNOST (ustvarjalnost in odličnost)
 • SPOŠTOVANJE (vključenost in enake možnosti)

Vizija

Biti kakovostna, strokovna, učinkovita in prodorna organizacija, priznana in prepoznana:

 • po uspešnih rezultatih in rasti,
 • doseganju pričakovanj deležnikov,
 • organizacijsko in finančno stabilnem okolju,
 • dobremu sodelovanju in partnerstvu,
 • vključujočem vodenju zaposlenih,
 • razvojni in inovativni naravnanosti ter
 • prilagajanju in odzivnosti na družbene spremembe.