00 386 1 530 07 14 EN IT

Šentprima

Poslanstvo

Poslanstvo Šentprime je s kakovostnim in individualiziranim pristopom povečati zaposljivost ranljivih skupin in njihovih možnosti za enakopravno zaposlovanje v običajnem delovnem okolju ter s tem prispevati k destigmatizaciji, izboljšanju kakovosti življenja in uvajanju raznolikosti zaposlovanja v slovensko delovno okolje.

Vrednote

 • ČLOVEKOVE PRAVICE (zagotavljanje in spoštovanje človekovih pravic, etičnih vrednot in etičnega   kodeksa ter sprejemanje raznolikosti)
 • RAZVOJ (kreativnost, inovativnost, fleksibilnost)
 • KAKOVOST (strokovnost, kompetentnost, učinkovitost)
 • ODGOVORNOST (korektnost, poštenost, iskrenost)
 • VZAJEMNOST (solidarnost, strpnost, enakopravnost)
 • PARTNERSTVO (zaupanje, sodelovanje)
 • INDIVIDUALNOST/TIM (spoštovanje individualnosti in razvoj timskega dela)

Vizija

Biti:

 • kakovostna, strokovna, učinkovita in prodorna organizacija,
 • priznana in prepoznana po uspešnih rezultatih in rasti,
 • doseganju pričakovanj deležnikov,
 • organizacijsko in finančno stabilnem okolju,
 • dobremu sodelovanju in partnerstvu,
 • pametnem vodenju zaposlenih,
 • razvojni in inovativni naravnanosti ter
 • prilagajanju in odzivnosti na družbene spremembe.