00 386 1 530 07 14 EN IT

Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

Kakovostni, učinkoviti in prodorni na področjih: izboljševanja  zaposljivosti in enakopravnega zaposlovanja ranljivih skupin,  uvajanja raznolikosti zaposlovanja, razvoju podpornih storitev za socialne (družbene) podjetnike …

 • rehabilitacija-home-slide

  domov-rehabilitacija-icon

  REHABILITACIJA

  Sklop storitev za večjo zaposljivost invalidov,
  razvoj kariere in zadovoljstvo zaposlenih
  ...

 • domov-izobrazevanje

  IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Izobraževanja in svetovanja na področjih:
  usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin,
  duševnega zdravja, raznolikega zaposlovanja,
  družbenega podjetništva ...

 • PREHOD MLADIH NA TRG DELA

  ŠENTPRIMA je januarja 2018, skupaj z ostalimi koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije, začela z izvajanjem aktivnosti projekta PREHOD MLADIH ...