00 386 1 530 07 14 EN IT

Za invalide

  • POKLICNA REHABILITACIJA

    je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli oziroma ponovno vključi v delovno okolje.

  • ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

    cilj je, da se invalida usposobi za ustrezno delo, da se zaposli, da zaposlitev obdrži oz. da v njej napreduje ali da spremeni svojo poklicno kariero.

  • PODPORNO ZAPOSLOVANJE

    pomeni zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, z vso potrebno strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.