00 386 1 530 07 14 EN IT

Zaposlitvena rehabilitacija

V Sloveniji krojimo razvoj zaposlitvene rehabilitacije preko aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo ter preko sodelovanja v Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

 

Prizadevamo si k vpetosti v lokalno skupnost, zato vsako leto aktivno sodelujemo in organiziramo dogodke z namenom povezovanja in vzpostavljanja novih lokalnih partnerstev za večjo delovno vključenost oseb z invalidnostjo ter destigmatizaciji oseb s težavami v duševnem zdravju.

Za razvoj stroke skrbimo preko sodelovanja  v domačih in mednarodnih projektih.

V Šentprimi vlagamo v zaposlene, tudi preko rednega strokovnega izobraževanja. Zavedamo se, da je moč organizacije v kompetentnih, strokovnih, zavzetih in zadovoljnih zaposlenih.

Aktivno sodelujemo pri razvoju in oblikovanju politik na področju rehabilitacije ter zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin v okviru aktivnega članstva v domačih in tujih krovnih organizacijah.

S prispevki za javnost ter raziskavami na področju zaposlitvene rehabilitacije strokovno in laično javnost informiramo o pomenu zaposlitvene rehabilitacije ter delovnega vključevanja ranljivih skupin.

Pridobljena znanja in izkušnje prenašamo tudi na nove generacije strokovnih delavcev s področja sociale, delovne terapije, psihologije in zdravstva. Omogočamo mentorstvo študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah  ter pri opravljanju obvezne študijske prakse in kliničnih vaj, v sodelovanju z Zdravstevno fakulteto Ljubljana – Delovna terapija. Smo v mreži Društva psihologov, ki omogoča supervizirano prakso psihologov začetnikov, omogočamo tudi pripravništva in usposabljanja na delovnem mestu.

diplomske naloge