00 386 1 530 07 14 EN IT

Socialno podjetništvo

Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti (vir: MDDSZ).
Zavod Šentprima deluje na področju socialnega podjetništva v okviru skupine Šentovih socialnih podjetij, preko regijskih teritorialnih dogovorov ter v evropskem okolju preko mednarodnih krovnih organizacij in projektov. Imamo široko razvito mrežo strokovnjakov s področja socialnega podjetništva, ki svetujejo in izobražujejo posameznike, nevladne organizacije in drugo zainteresirano javnost.

VSEBINE IZOBRAŽEVANJ

 • Zakonodajni okvir socialnega podjetništva
 • Formalno pravne oblike podjetij
 • Oblikovanje in razvoj socialno podjetniških idej
 • Strateško načrtovanje in upravljanje socialnega podjetja
 • Ravnanje s človeškimi viri v socialnem podjetju
 • Finančni produkti v prid socialnemu podjetništvu
 • Socialni marketing in tržno komuniciranje socialnih podjetij
 • Merjenje družbene, ekonomske in okoljske učinkovitosti
 • Kakovost v družbenem podjetju
 • Priložnosti za razvoj socialnega podjetništva na področju kmetijstva s primeri dobrih praks
 • Integracija zelenega podjetništva v socialnem podjetju