00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

COM-IN V PADOVI

13. februarja 2024

Januar 2024: Tretje partnersko srečanje in izvedba drugega pilotnega usposabljanja

Partnerstvo projekta COM-IN aktivno nadaljuje z izvajanjem aktivnosti na projektu. Od 29. do 31. januarja 2024 je potekalo tretje srečanje partnerstva in tridnevna testna izvedba programa usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«. Srečanje je potekalo v Padovi v organizaciji italijanskega projektnega partnerja IRECOOP VENETO.

Na srečanju partnerjev smo namenili veliko časa pregledu opravljenega dela ter posebno pozornost namenili trem rezultatom projekta, ki so še v teku:
– Rezultat 4 – Program usposabljana za koordinatorja v skupnosti za težje zaposljive.
– Rezultat 5 – Načrt integracije programov usposabljanja v programe usposabljanja.
– Rezultat 6 – Certificiranje predlaganih programov usposabljanja v treh projektnih državah.

Posebno pozornost smo posvetili pilotnim usposabljanjem za koordinatorje in končne uporabnike na nacionalni ravni ter organizaciji zaključnega dogodka, ki je načrtovan za april v Bruslju. Poglobili smo se tudi v tehnične vidike, kot so vodenje projekta, evalvacija ter informiranje o projektu.

Srečanje smo nadaljevali z intenzivnim tridnevnim usposabljanjem, kjer smo testno izvedli program usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« (Learning, Training, Teaching activity). Ta korak predstavlja pomemben mejnik v projektu COM-IN, saj smo uspešno pripravili in pilotno izvedli program usposabljanja za koordinatorja skupnostne mreže, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu (Rezultat 3).

Pilotnega usposabljanja na mednarodni ravni se je udeležilo 30 udeležencev iz partnerskih in zunanjih organizacij, pri čemer je bilo usposabljanje izredno uspešno. Tekom usposabljanja so udeleženci prišli do številnih zanimivih ugotovitev, ki so skupne vsem sodelujočim državam. Partnerji se z veseljem pripravljamo na nadaljnje korake, še posebej na izvedbo usposabljanj v vseh treh državah vključenih v projekt, in sicer v Sloveniji, Italiji ter Franciji, v naslednjih mesecih.

 

Več foto utrinkov najdete na FB strani: TUKAJ