00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

10. oktobra 2016

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja vam predstavljamo IPS metodo podpornega zaposlovanja, s katero na Šentprimi že vrsto let ustvarjamo uspešne zgodbe zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju.

IPS METODA

Osebe s težavami v duševnem zdravju imajo pri vključevanju v delo specifične potrebe, na katere lahko odgovorimo le z intenzivno individualno obravnavo in timskim delom različnih strokovnjakov iz področja medicine, psihologije, socialnega dela in delovne terapije.

Strokovni tim zagotavlja tako delodajalcu kot invalidu pomoč, ki jo potrebuje glede na vrsto invalidnosti in stopnjo težav in ovir, s katerimi se sooča. Takšna vrsta podpore je mogoča v okviru podpornega zaposlovanja. Podporno zaposlovanje pomeni zaposlitev invalida na običajnem trgu dela, torej v običajnem delovnem okolju z vso potrebno psihosocialno ali tehnično podporo, s prilagoditvami delovnega mesta in sredstev za delo.

IPS metoda podpornega zaposlovanja je drugačna od tradicionalnih metod, ki jih uporabljamo v okviru zaposlitvene rehabilitacije. Tradicionalne metode običajno delujejo po principu, da se osebo najprej usposobi v okviru zaščitenih delovnih mest. Med tem, ko je specifičnost IPS metode v tem, da se osebo, čim hitreje vključi na običajno delovno mesto.

Vzporedno z vključenostjo osebe v običajno delovno okolje se ji nudi kontinuirana in dolgotrajna psihosocialna podpora, ki je zasnovana na individualni bazi.

7 KLJUČNIH NAČEL za uspešno izvajanje IPS metode

VIDEO – Individual Placement and Support, a model of Supported Employment