00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Delo je najboljši zdravnik

30. aprila 2020

»Delo je najboljši zdravnik, ki nam ga je dala narava in je za človeško srečo odločilnega pomena.« To so besede zdravnika in filozofa Klavdija Galena, ki še danes odmevajo iz začetka prvega tisočletja.

Ljudje smo ustvarjeni za okupacijo – za delo. S pomočjo dela krepimo svoje zdravje, povečujemo občutek vrednosti in vplivamo na svoje blagostanje. Enake možnosti za vse, ki kljub omejitvam težje najdejo pot do zaposlitve ustvarjamo na področju zaposlitvene rehabilitacije. V Sloveniji in tudi drugod po svetu se osebe s statusom invalida pogosto srečujejo z mnogimi preprekami, še posebno na področju zaposlovanja. Zaposlovanje teh oseb lahko delodajalcem predstavlja strah, saj nimajo izkušenj. Pa vendar smo veseli, da mnoge priložnosti na trgu dela pričajo o tem, da so naši rehabilitanti pridobili delovno izkušnjo.

V letu 2019 je skoraj 50 različnih delodajalcev doprineslo k uresničitvi dejstva, da je delo res najboljši zdravnik. Eden izmed njih pa pravi »Sprva, ko sem se odločil za sodelovanje, sem imel dvome kako bo samo delo potekalo. Predvsem komunikacija, predaja dela in razumevanje rehabilitantov. Vedel sem, da bo tu na preizkušnji moja potrpežljivost, socialne veščine komuniciranja, saj s tem še nisem imel izkušenj. Ko pa smo se spoznali, sem ugotovil, da ni nikakršnih težav. Prilagoditve pri delu in razumevanje posameznikovih potreb so pokazale, da oba rehabilitanta zmoreta, sta učinkovita, komunikativna ter dosledna pri svojem delu. Na koncu lahko zaključim, da se zelo dobro razumemo.«

 

Naj bo dan dela le opomin, da s sprejemanjem, razumevanjem, prilagoditvami in znanjem zmoremo, ne glede na omejitve.