00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Virtualni kongres DSRPS 2021, 29.03.2021

Karierni razvoj mladih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v luči projekta Prehod mladih)

Barbara Zupančič je na virtualnem kongresu Društva socialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije predstavila dobro prakso kariernega razvoja mladih s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Poudarila je, da mladi s čustveno vedenjskimi težavami napredujejo v programih, ki spodbujajo samoodločanje kot ključno spretnost za prehod v odraslost. V teh časih je po njenih besedah najpomembnejše duševno zdravje mladih, saj ga bomo težje nadoknadili kot pomanjkljivo znanje. Truditi se moramo, da pozornost dobijo tudi tisti mladi, ki ostajajo sami. Poudarila je, da moramo vsi skupaj vlagati v sodelovanje, povezovanje, graditev medvrstniške pomoči in aktivnosti, ki mlade povezujejo. To se obrestuje, tako družbi, kot posamezniku v njej. To je tudi ključno, da mlad človek lažje preide v obdobje odraslosti.