00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

V okviru letošnjih Dnevov socialne ekonomije smo organizirali okroglo mizo z naslovom KOMPETENCE IN PODPORA – za večjo zaposljivost in zaposlenost ranljivih oseb (Okrogla miza ob 10. obletnici Šentprime).

Gostje okrogle mize so bili vsi najpomembnejši deležniki, s katerimi smo gradili in razvijali Šentprimo ter hkrati področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov: predstavniki delodajalcev, rehabilitantov, zaposlenih invalidov, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS zaposlovanja.

 

Pogovarjali smo se in iskali odgovore …

Kako se je razvijalo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, oseb s težavami v duševnem zdravju zadnjih 10 let? S kakšnimi ovirami, izzivi smo se soočali? Kaj smo se naučili? Kaj smo delali dobro? Kaj bi lahko boljše? Izzivi, ideje, predlogi za večjo zaposljivost in zaposlenost ranljivih skupin – invalidov – oseb s težavami v duševnem zdravju …

Strinjali smo se …

  • Če želimo spodbuditi enakopravno vključevanje v delo, zaposlovanje ranljivih skupin, je nujno povečati njihovo zaposljivost, torej razvijati dejavnosti, ki pospešujejo pridobivanje spretnosti in znanj. Zato je izziv za prihodnost v podjetje pripeljati podporne mehanizme za povečanje ključnih kompetenc, ki prispevajo k zviševanju zaposljivosti in zaposlenosti ranljivih oseb.
  • Skladna politika raznolikosti ustvarja vključujoče okolje in vsem zaposlenim daje možnost, da se počutijo vključeni, spoštovani in cenjeni. To pomeni, da se politika ravnanja s človeškimi viri, osredotoča na prepoznavanje in spoštovanje posameznikovih spretnosti in ne na posameznikove značilnosti, ki so lahko razlog za diskriminacijo. Sposobnosti in volja vsakega posameznika naj določata neodvisno življenje ter aktivno in produktivno vlogo v družbi.
  • Vse rešitve in odgovori pa bodo pravi samo toliko časa, dokler se bomo vsak dan, skupaj s sodelavci, z vsemi zaposlenimi, trudili uresničevati vse dogovore, vse zaveze, ki smo si jih zadali, da bomo SKUPAJ ZGRADILI vključujoče in harmonično delovno okolje.