00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Kompetenčni model, predstavljen v priročniku, so pripravile tri države, ki sodelujejo v projektu (Slovenija, Italija in Francija), in je bil izveden v dveh glavnih fazah:

  • Prva faza: nabor informaicj o trenutnih kompetenčnih modelih za svetovalce, ki se ukvarjajo s težje zaposljivimi osebami. Kratka poročila posameznih držav so bila osnova za razvoj skupnega – splošnega kompetenčnega modela. Sledila je raziskovalna študija, zbiranje mnenj, razmišljan o možnih izboljšavah.
  • Druga faza: izvedba 5 fokusnih skupin in s tem pridobitev povratnih informacij, ki so bile osnova za zaključek modela.

Priročnik, ki je nastal v okviru projekta COM-IN, je zdaj na voljo tudi v slovenščini.

 

Ogled možen TUKAJ