00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

MEDNARODNI DAN INVALIDOV

4. decembra 2015

OB MEDNARODNEM DNEVU INVAILDOV SMO PREDSTAVILI DOBRO PRAKSO ZAPOSLOVANJA OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Šentprima je na zaključni konferenci projekta ZMOREMO, na Brdu pri Kranju, predstavila primer dobre prakse podporne zaposlitve osebe s težavo v duševnem zdravju. Osrednji dogodek ob mednarodnem Dnevu invalidov je tako vključil tudi osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove posebne potrebe. Poudarili smo pomen individualnega pristopa pri zaposlovanju v običajnem delovnem okolju, ki pomeni najvišjo obliko vključevanja v družbo in pomembno pripomore k rehabilitaciji. Podpora mora biti trajna in kontinuirana, zagotovljena hitro in učinkovito na delovnem mestu, tako zaposleni osebi kot tudi delodajalcu.