00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

V okviru ZIZRS izobraževanj za strokovne delavce na področju zaposlitvene rehabilitacije, smo oblikovali enodnevni seminar z naslovom PODPORNO OKOLJE ZA OSEBE Z MAS. Na seminarju so sodelovale štiri izvrstne strokovnjakinje in predavateljice:

  • Specialistka klinične psihologije, Aleksandra Jeličić:  Prepoznava in obravnava mladostnikov min odraslih z MAS in pridruženimi motnjami
  • Logopedinja, Nives Skamlič: Specifike komunikacije z MAS
  • Psihologinja in psihoterapevtka, Nevenka Nakrst: Skupnostno delo ter delo s svojci
  • Socialna delavka, vodja tima ZR in koordinatorka Prehoda mladih na Šentprimi, Ksenija Bratuš Albreht: Vpogled v prakso delovnega vključevanja oseb z MAS

Udeleženci so bili zelo zadovoljni z izobraževanjem, saj jo pridobili zelo aktualna in prepotrebna znanja ter izkušnje na področju dela z osebami z motnjo avtističnega spektra; namreč tako v program zaposlitvene rehabilitacije kot tudi v storitve projekta Prehod mladih, se vključuje vse več odraslih in mladostnikov s tovrstnimi motnjami.