00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

POKLICNA REHABILITACIJA

16. marca 2017

14.3.2017 smo se udeležili predstavitve poklicne rehabilitacije v organizaciji ZPIZ Slovenije, Sektor za izvedenstvo OE Celje, Oddelek za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo, kjer smo se seznanili s priporočili – novimi usmeritvami za pripravo poročila o poklicni rehabilitaciji, ki mora jasno in nedvoumno opredeljevati stališče do poklicne rehabilitacije, vsebino, cilj, terminski plan ter program izvajanja.