00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

POSVET 10.10.2019

11. oktobra 2019

Svetovni dan duševnega zdravja smo obeležili s posvetom MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI – MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, IZZIVI IN PASTI – POVEZOVANJE ŠOLSKEGA SISTEMA IN TRGA DELA.

Na posvetu so sodelovali ključni deležniki na področju dela z mladimi s posebnimi potrebami: predstavniki šolstva, sociale, zaposlovanja, nevladnih organizacij, lokalne skupnosti, svojcev.

Najprej je vse zbrane nagovoril župan občine Postojna, g. Igor Marentič. Nadaljevali smo s predstavitvijo projekta PREHOD MLADIH, katerega izvajalec je tudi zavod Šentprima. Na okrogli mizi smo razpravljali o trenutnem stanju reševanja problematike mladih s posebnimi potrebami pri prehodih iz enega nivoja izobraževanja na drugega in na trg dela ter iskali možnosti medresorskega sodelovanja.

Vse zbrane je povezoval isti cilj, isti namen: mladim s posebnimi potrebami čim bolj olajšati prehajanje med različnimi nivoji izobraževanja oz. na trg dela. Za dosego skupnega cilja moramo v prvi vrsti dobro poznati potrebe mladih in jih učinkovito naslavljati, zagotavljati možnosti, priložnosti in podporo – ob vsem tem pa se med seboj intenzivno povezovati in sodelovati.

Posvet predstavlja prvi korak k še boljšemu sodelovanju.