00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

VODENJE RAZNOLIKOSTI V PODJETJU

Kako zgraditi vključujoče in harmonično delovno okolje?

V priročniku se prepletajo teoretična izhodišča, bogat izbor uporabnih orodij, nasvetov ter postopkov za učinkovito vodenje raznolikih zaposlenih. Posamezne vsebine so obogatene tudi z osebnimi zgodbami, ki priročniku dajejo poseben pečat.
Priročnik je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki že zaposlujejo oz. nameravajo zaposlovati raznolike (ranljive) skupine. V njem so zbrana ključna osnovna znanja, ki so nujen predpogoj, da raznoliki delovni timi lahko učinkovito delujejo.

 

 

Datoteka za prenos – Vodenje raznolikosti v podjetju