00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Priročnik za delodajalce

6. aprila 2023

Zagovornik načela enakosti je objavil Priročnik za delodajalce – Zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri
zaposlovanju in delu.

Poglavje o Upravljanju raznolikosti izhaja iz povzetka Raziskave dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja enakosti
v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, ki jo je za Zagovornika leta 2019 izvedla Šentprima.

Vljudno vabljeni k branju Priročnika.