00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

PROJEKT TABER

12. novembra 2022

Oktobra 2022 smo začeli z izvajanjem projekta TABER – Tackling Alexithymia to Build Emotional Resilience).

Partnerji iz Italije, Litve, Turčije, Slovenije, Romunije in Poljske bomo izmenjali 12 delavnic za razvoj priročnika najboljših praks, ki bo spodbujal skupno razumevanje aleksitimije, namernega samopoškodovanja in samomora pri mladih ter izpopolnjeval strokovne delavce, ki delajo z mladimi na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine za obravnavo agende Evropa 2020 v zvezi z revščino in socialno izključenostjo v smislu zmanjšanja osipa in izboljšanja akademskega dosežka pri mladih.

Izvedli bomo 12 delavnic na temo aleksitimije, spodbujanja čustvenega zavedanja, krepitve zaupanja, samoraziskovanja za mlade in ozaveščanje o samopoškodovanju. Partnerji bomo delavnice prevedli in jih posredovali več kot 10 učiteljem, trenerjem, mladinskim delavcem in izvedli vsaj 1 delavnico za 10+ mladih na lokalni ravni.

Gostili bomo 6 dogodkov za razširjanje multiplikatorjev ob koncu projekta in 6 nadnacionalnih partnerskih srečanj.

IZJAVA ZA JAVNOST – TABER

Spremljajte nas: https://www.facebook.com/taberproject