00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Projekt »ZaVse/4ALL«

5. junija 2019

V okviru projekta bo izpeljana celostna kampanja in dve medijski kampanji za oba sklopa oziroma ranljive skupine. V okviru kampanje bodo organizirani različni dogodki, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih bomo ciljne skupine ozaveščali o veljavni zakonodaji in o pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije skupin Romov, istospolno usmerjenih, beguncev in socialno šibkih, o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

V projektu sodelujemo tudi strokovni delavci Šentprime,  kot del Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (vodja projekta), skupaj s Slovensko filantropijo in Zavodom Vozim (projektna partnerja).

 

Več informacij: ZIZRS – ZaVse/4ALL

FB stran: ZaVse/4ALL