00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

REHA DNEVI 2015

20. oktobra 2015

Na letošnjih REHA dnevih so bile v ospredju teme o Novih oblikah in dobrih praksah pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov.

S svojim prispevkom – Zaposlovanje oseb z invalidnostjo na področju geodezije – je sodelovala tudi predstavnica Šentprime, Barbara Zupančič. Predstavila je model vključevanja in vodenja raznolikih zaposlenih, ki smo ga razvijali v okviru projekta »Zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih ciljnih skupin na področju geodetske dejavnosti« (Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. s strani MDDSZ), skupaj z invalidskim podjetjem Dobrovita, d.o.o.
Na Reha dnevih smo na svečani podelitvi, prejeli obnovljen certifikat kakovosti EQUASS Assurance.