00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

SERIOUS LEGO PLAY

30. junija 2023

V juniju smo na Šentprimi izvedli delavnico, s katero smo uporabnikom približali tehniko za uporabo in izražanje čustev preko modela Lego serious play. V delavnico so bili vključeni uporabniki, ki imajo izzive pri vključevanju v delo. Tema je bila zaposlovanje in raziskovanje, kaj lahko ponudimo delodajalcu ter kakšno delovno okolje si želimo, da ostanemo motivirani pri delu. Namen delavnice je bil razviti občutek samozavedanja in boljše razumevanje lastnih prednosti ter motivacije za vključevanje, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, pogled v svoje notranje občutke, povečanje ustvarjalnosti in gradnja medsebojnih vezi.

Delavnico so uporabniki odlično sprejeli in razvila se je produktivna debata o tem, kaj nam je pomembno na delovnem mestu, hkrati pa smo razbijali bariere strahu in stisk, ki so bile do tedaj težje izgovorjene. To je res odlična metoda raziskovanja in izražanja sebe skozi model konstrukcijskega ustvarjanja.