00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Šentprima je v sodelovanju s slovenskim partnerstvom Dobrovita d.o.o., SKUP in pridruženimi partnerji MDDSZ, ZIZRS, CNVOS in ZDS, v Hiši Evropske Unije, organizirala 1. posvet Listine raznolikosti Slovenija z naslovom “Ali vrednote enakosti in vključenosti promovirajo rast podjetij?”

V začetku leta smo pričeli z aktivnostmi vzpostavljanja Listine raznolikosti Slovenija, ki bo povezovala podjetja, javne institucije ter nevladne organizacije v skupni prostovoljni iniciativi upravljanja raznolikosti v organizacijah.

Odziv povabljenih je bil več kot odličen.

Predstavniki gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja so pozdravili pomen upravljanja z raznolikostjo v organizacijah ter potrebo po medsebojnem povezovanju.

Udeleženci so zelo aktivno sodelovali v koordinirani razpravi o predlogu teksta slovenske listine raznolikosti ter pomembnih vprašanjih vzpostavitve, razvoja in trajnosti listine raznolikosti, priložnostih upravljanja raznolikosti in podpore, ki jo organizacije pri tem potrebujejo.

Glede na tako intenzivno spreminjajočo se sestavo delovne sile ter vedno večjo raznolikostjo potreb potrošnikov, si enostavno ne moremo privoščiti, da ne bi uporabili najbolj ustvarjalno strategijo zadržanja delavcev in produktno inovativnost. In to lahko naredimo z upravljanjem raznolikosti na vseh nivojih.

Listina raznolikosti Slovenija nastaja v okviru projekta I.D.E.A.S., pod okriljem Evropske platforme, v prihodnosti si bo prizadevala za medsebojno povezovanje slovenskih organizacij z evropskimi, na temo upravljanja raznolikosti. Javnosti bo predstavljena letos jeseni.

Ljubljana, 19.6.2017

 

 

Co-funded by the Justice Programme of the European Union
Co-funded by the Justice Programme of the European Union