00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Društvo Šent pod vodstvom strokovnih delavcev izvaja dva dolga programa socialne aktivacije. Udeleženci iz Kranja in Škofje Loke se srečujejo v prostorih Ljudske univerze v Kranju, ki je projektni partner v programu Aktiven.si. Ljubljanski udeleženci programa So-vključen so v prostorih DC Šenta in skupaj z usmerjanjem projektnega partnerja Šentprima raziskujejo lastne potenciale in možnosti. Oba programa sta v jeseni zaključila dejavnosti s prvo skupino, hkrati pa že dobila nove udeležence.

Zaposleni v programu smo si v prvi izvedbi nabrali kar precej izkušenj, ki smo jih nato prenesli v naslednjo.
Tudi tokrat imamo v vsaki skupini 20 udeležencev, ki jih pristojni Urad za delo beleži kot dolgotrajno brezposelne. Mentorji v programu imamo do njih precej individualen pristop in kmalu se ugotovi, kje je tisti primanjkljaj, ki posameznika ovira na trgu dela ali v čisto vsakdanjem življenjskem okolju. Zaradi vključenosti v program (in to je tudi njegova prednost) imajo udeleženci bolj poglobljeno obravnavo s strani svetovalk na pristojnem Uradu za delo, kot bi ga imeli sicer. V času izvedbe se sestajamo z njimi in koordinatorkami SA z namenom timskega reševanja problematike.

Tisto, kar v nekaterih skupinah opažamo in kar je verjetno bolj pomembno kot to, ali se oseba zaposli ali ne, je povezanost med udeleženci. Ti cenijo, da se jim je nenadoma socialna mreža precej razširila, veliko prijateljstev ostane tudi po koncu programa. V času vključenosti je tudi v prostem času veliko druženja med njimi, medsebojne pomoči, pripravljenosti sprejemanja drugega ob upoštevanju skupno določenih pravil.

Cilj projekta je opolnomočenje ljudi za približevanje trgu dela. Spremembe na ljudeh se opazijo že pred koncem programa. Postanejo samozavestnejši, s širšim obzorjem in z novimi znanji. Projekt je širše prepoznan kot koristen, saj število prejemnikov DSP po zadnjih podatkih raste, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa že išče rešitve, da bi se taki programi nadaljevali tudi v prihodnje. Ljudi, ki ostanejo dlje časa brezposelni je nekako potrebno vključiti v družbo sicer se od nje vedno bolj oddaljujejo. Nekateri potrebujejo zelo malo, predvsem pa smernice in podporo, da osmislijo svojo pot in jo potem najdejo. Druge pritegne druženje in pozitivna naravnanost, ki jim služi kot popotnica kasneje.

Damjana Flajnik, Mateja Maver, Društvo Šent