00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Možnosti, priložnosti, ovire?
Avtizem, mavrica raznolikih talentov, pa vendar še vedno velik izziv za vključevanje v delovno okolje. Z razumevanjem in prilagoditvami lahko osebe z motnjo avtističnega spektra izrazijo svoje potenciale, ki jih v obdobju spoznavanja, zaradi specifičnosti njihovega funkcioniranja zlahka prezremo. Z zavedanjem, da so med nami, bomo počasi, a z gotovostjo odprli enakovredno in vključujočo družbo ter sestavili koščke do prostranosti, ki nas bo zbližala z njihovo izjemnostjo in vplivala na pozitivne spremembe, ki jih moramo uzreti v današnji družbi.
https://www.youtube.com/watch?v=4mh75_u0uR8