00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Tik pred zaključkom projekta Community Champion Training Programme, smo prejeli potrdilo o verifikaciji izobraževalnega programa »Usposabljanje za delo z ranljivimi skupinami v skupnosti«

Veseli smo, da je komisija Socialne zbornice prepoznala vsebino in cilje programa, kot pomemben element za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev na področju dela v skupnosti.

Izobraževalni program udeležencem zagotavlja znanja in veščine na področju: razvoja in podpore skupnosti, razvoja organizacije, dela z ranljivimi skupinami, razvoja posameznikovega zaupanja in motivacije, razvoja in vodenja prostovoljstva, dela z mladimi, dela s starejšimi, dela s težavnejšimi družinami in dela s prestopniki.

Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno zaposlenim in prostovoljcem, ki delajo z ranljivimi skupinami v skupnosti.

K sodelovanju smo povabili predavatelje in mentorje z bogatimi izkušnjami na področju dela z ranljivimi skupinami v skupnosti. Svoje strokovno znanje in izkušnje so delili: Ksenija Bratuš Albreht, Lea Jakič Hiti, mag. Jana Ponikvar, Tanja Rudolf, Monishankar Singha in Barbara Zupančič.

 

V 120 urah predavanj, delavnic, individualnem delu, e-učilnica, so udeleženci obravnavali 10 modulov

 

  • Modul 1: Ključne spretnosti za razvoj in podporo skupnosti (skupnostnega dela)
  • Modul 2: Razvoj organizacije
  • Modul 3: Delo z ranljivimi skupinami
  • Modul 4: Razvoj posameznikovega zaupanja in motivacije
  • Modul 5: Razvoj in vodenje prostovoljstva
  • Modul 6: Delo z delodajalci
  • Modul 7: Delo z mladimi (‘NEETS’: mladi, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje na delovnem mestu)
  • Modul 8: Delo s starejšimi
  • Modul 9: Delo s težavnejšimi družinami
  • Modul 10: Delo s prestopniki

 

Oblikovanje in pilotna izvedba izobraževalnega programa je bila rezultat uspešnega projektnega partnerstva, v katerem so sodelovali: PADMA (UK); partnerji: VC (UK), PCDT (UK), CAK (SE), BUCOVINA (RO), ŠENTPRIMA (SI) in je bil sofinanciran s sredstvi Erasmus+.

Hvala vsem sodelujočim za njihovo delo in čestitke udeležencem za uspešno opravljen izobraževalni program!

 

Za več informacij o programu, smo vam na voljo: info@sentprima.com