00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih ciljnih skupin na področju geodetske dejavnosti

Od leta 2012 smo skupaj z invalidskim podjetjem Dobrovita, d.o.o. razvijali model vključevanja in vodenja raznolikih skupin v podjetju.

Skozi projekt smo potrdili in nadgradili naše dosedanje izkušnje in znanja na področju usposabljanja, zaposlovanja in vodenja ranljivih skupin. Ponovno smo dokazali, da je uspešna delovna integracija mogoča samo z:

  • vzajemnim sodelovanjem podjetja, tako mentorjev, vodstva kot celotnega delovnega okolja in podporne službe, ki nudi kontinuirano strokovno podporo;
  • delovanjem po načelih odličnosti zaposlitvene rehabilitacije, učnih delavnic, podpornega zaposlovanja in vodenja raznolikosti v vsevključujočem podjetju.

 

Ob zaključku izvajanja projekta “Zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin na področju geodetske dejavnosti”, smo v četrtek, 3. septembra 2015, v prostorih Dobrovite izvedli novinarsko konferenco. Z nami so bili Ana Vodičar, sekretarka na Direktoratu za invalide MDDSZ, mag. Jana Ponikvar, direktorica Šentprime, in Igor Pavel, direktor Dobrovite, ki so povedali več o priložnostih, ki jih za ranljive skupine ustvarja Dobrovita, ter predvsem o njeni novi poslovni dejavnosti – geodeziji. S pomočjo zagonskih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva in s strokovno pomočjo zavoda Šentprima na področju izobraževanja, ostaja Dobrovita prvo socialno podjetje na področju geodezije v Sloveniji.