00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

Samopomočni vodnik za razvoj vseživljenjskih spretnosti za iskanje, pridobitev in ohranitev zaposlitve

Priročnik je oblikovan kot samopomočni vodnik za:

  • vse, ki vstopate na trg dela,
  • brezposelne osebe, ki iščete zaposlitev in želite postati pri tem bolj samozavestni,
  • zaposlene, ki želite pri svojem delu napredovati,
  • vse, ki si želite večjega zadovoljstva pri delu in poskrbeti za svoje zdravje,
  • karierne svetovalce in druge, ki celostno skrbite za svoje stranke …

Pomaga pri razvoju tistih spretnosti in znanj, ki so osnova za uspeh v poklicni karieri. Oblikovan je na način, da poleg pripravljenosti za vstop v delo, pridobite tudi znanja in veščine za ohranitev in napredovanje na delovnem mestu.

Priročnik vas preko 6ih zaokroženih vsebinskih sklopov popelje preko posameznih področij s številnimi vajami, nasveti, samoocenitvenimi vprašalniki in drugim, kar vam bo zagotovilo priložnost za vadbo in razvoj vseživljenjskih spretnosti, pomembnih za pridobitev, ohranitev in napredek na vašem delovnem mestu. Oblikovan je na način, da vas preko razmišljanja o sebi, svojem delovnem okolju, pričakovanjih delodajalca in drugih vsebin popelje bolj samozavestne in kompetentne v svet dela.