00 386 1 530 07 14 EN IT

Novice

NOVO: PROJEKT VIS A VIS

7. julija 2022

Junija 2022 smo pričeli z izvajanjem projekta VIS A VIS – Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma, ki naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji. Združujemo se različne nevladne in zasebne organizacije, ki nas povezuje ideja, da so na področju avtizma potrebne in mogoče spremembe. Nekatere od njih želimo doseči tudi s tem skupnim projektom. Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Projekt vodi Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije; partnerstvo sestavljajo naslednje organizacije iz Slovenije in Norveške:

ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje, Alma Mater Europea, OŠ Kozara Nova Gorica, SKAZA IP, SPISS (NO).

Glavna vloga Šentprime v projektu je vodenje sklopa aktivnosti za razvoj modela podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Najprej bomo opravili pregled stanja na področju zaposlovanje oseb z avtizmom v Sloveniji, nato pripravili vprašalnik in izvedli raziskavo o potrebah podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Opravili bomo analizo in evalvacijo rezultatov in skupaj z drugimi partnerji ozaveščali in diseminirali ugotovitve raziskave ter razvili model podpore in pomoči delodajalcem in zaposlenim osebam z avtizmom za njihovo uspešno zaposlovanje.

Projekt financira Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021; program Izobraževanje – krepitev človeških virov. Zaključil se bo konec aprila 2024.

Več o projektu na SPLETNI STRANI PROJEKTA VIS A VIS  in družbenih omrežjih: FACEBOOK VIS A VIS

 

Rezultati projekta:

PREGLED DOSEDANJEGA STANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA OSEB Z AVTIZMOM

POROČILO RAZISKAVE MED DELODAJALCI

MODEL PODPORE DELODAJALCEM PRI VKLJUČEVANJU OSEB Z AVTIZMOM V USPOSABLJANJE IN DELO

PRIROČNIK ZA DELO Z OSEBAMI Z AVTIZMOM od predšolske vzgoje do zaposlitve