00 386 1 530 07 14 EN IT

Nives Jakopin

S partnerji projekta COM IN smo se srečali v Lyonu, kjer smo uspešno izvedli pilotno izobraževanje za svetovalce za delo s težje zaposljivimi.

#COM IN #LEARNING #TEACHING #TRAINING

PROJEKT TABER

12 novembra, 2022

Oktobra 2022 smo začeli z izvajanjem projekta TABER – Tackling Alexithymia to Build Emotional Resilience).

Partnerji iz Italije, Litve, Turčije, Slovenije, Romunije in Poljske bomo izmenjali 12 delavnic za razvoj priročnika najboljših praks, ki bo spodbujal skupno razumevanje aleksitimije, namernega samopoškodovanja in samomora pri mladih ter izpopolnjeval strokovne delavce, ki delajo z mladimi na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine za obravnavo agende Evropa 2020 v zvezi z revščino in socialno izključenostjo v smislu zmanjšanja osipa in izboljšanja akademskega dosežka pri mladih.

Izvedli bomo 12 delavnic na temo aleksitimije, spodbujanja čustvenega zavedanja, krepitve zaupanja, samoraziskovanja za mlade in ozaveščanje o samopoškodovanju. Partnerji bomo delavnice prevedli in jih posredovali več kot 10 učiteljem, trenerjem, mladinskim delavcem in izvedli vsaj 1 delavnico za 10+ mladih na lokalni ravni.

Gostili bomo 6 dogodkov za razširjanje multiplikatorjev ob koncu projekta in 6 nadnacionalnih partnerskih srečanj.

IZJAVA ZA JAVNOST – TABER

Spremljajte nas: https://www.facebook.com/taberproject

V okviru projekta VIS A VIS (Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma), bi želeli raziskati mnenja, stališča, potrebe, znanja in pripravljenost delodajalcev na zaposlovanje oseb z avtizmom.
Prijazno vas prosimo, če si vzamete nekaj minut za izpolnitev vprašalnika. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju optimalnega modela podpore, namenjenega delodajalcem, strokovnim delavcem in osebam z avtizmom.
Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, aktiven bo do 23. 9. 2022.
Veseli in hvaležni bomo, če boste vprašalnik delili tudi po svojih e-poteh.
Hvala.
Projektni tim VIS A VIS
Projekt VIS A VIS je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021. Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo.

Junija 2022 smo pričeli z izvajanjem projekta VIS A VIS – Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma, ki naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji. Združujemo se različne nevladne in zasebne organizacije, ki nas povezuje ideja, da so na področju avtizma potrebne in mogoče spremembe. Nekatere od njih želimo doseči tudi s tem skupnim projektom. Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Projekt vodi Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije; partnerstvo sestavljajo naslednje organizacije iz Slovenije in Norveške:

ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje, Alma Mater Europea, OŠ Kozara Nova Gorica, SKAZA IP, SPISS (NO).

Glavna vloga Šentprime v projektu je vodenje sklopa aktivnosti za razvoj modela podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Najprej bomo opravili pregled stanja na področju zaposlovanje oseb z avtizmom v Sloveniji, nato pripravili vprašalnik in izvedli raziskavo o potrebah podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Opravili bomo analizo in evalvacijo rezultatov in skupaj z drugimi partnerji ozaveščali in diseminirali ugotovitve raziskave ter razvili model podpore in pomoči delodajalcem in zaposlenim osebam z avtizmom za njihovo uspešno zaposlovanje.

Projekt financira Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021; program Izobraževanje – krepitev človeških virov. Zaključil se bo konec aprila 2024.

Več o projektu na SPLETNI STRANI PROJEKTA VIS A VIS  in družbenih omrežjih: FACEBOOK VIS A VIS

 

Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Začetni sestanek partnerjev projekta je bil 25.  26. januar 2022.

Več si lahko preberete TUKAJ

Šentprima se je pridružila raznolikemu partnerstvu 9 organizacij iz treh
držav (Slovenija, Italija, Francija) pri izvajanju projekta COM – IN. Do
konca junija 2024 bomo skupaj razvijali kompetenčne modele, programe
usposabljanja za svetovalce za težje zaposljive osebe in koordinatorje
skupnosti, ter jih preverjali v praksi. Več o projektu v domačih in mednarodnih projektih.

Dogajanje na projektu spremljajte na naši spletni strani in naših družbenih
omrežjih. #COM-IN