00 386 1 530 07 14 EN IT

Nives Jakopin

Spoštovani,

vabimo vas na izobraževanje AVTIZEM NA DELOVNEM MESTU, ki je namenjen vsem delodajalcem in strokovnim delavcem, ki si želijo pridobiti oz. nadgraditi znanja na področju usposabljanja in zaposlovanja oseb z avtizmom.

Udeležite se ga lahko 18.9.2023 v Kopru ali 20.9.2023 v Ljubljani ali 21.9.2023 preko Zoom.

Izobraževanje je del Modela podpore delodajalcem pri vključevanju oseb z avtizmom v usposabljanje in delo, ki ga lahko najdete TUKAJ in je nastal v okviru projekta VIS A VIS (Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma), ki ga financira Norveški finančni mehanizem (Program izobraževanje – krepitev človeških virov).

Več o projektu si lahko preberete na https://visavis.si/ .

Program in prijavnico za izobraževanje najdete TUKAJ.

Prijazno vabljeni,

Partnerstvo projekta VIS A VIS

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije
Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
Alma Mater Europaea – ECM
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
MIK mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Vojnik
SPISS- Fjaeran-Granums spisskompetanseservise Norveška 

Kompetenčni model, predstavljen v priročniku, so pripravile tri države, ki sodelujejo v projektu (Slovenija, Italija in Francija), in je bil izveden v dveh glavnih fazah:

  • Prva faza: nabor informaicj o trenutnih kompetenčnih modelih za svetovalce, ki se ukvarjajo s težje zaposljivimi osebami. Kratka poročila posameznih držav so bila osnova za razvoj skupnega – splošnega kompetenčnega modela. Sledila je raziskovalna študija, zbiranje mnenj, razmišljan o možnih izboljšavah.
  • Druga faza: izvedba 5 fokusnih skupin in s tem pridobitev povratnih informacij, ki so bile osnova za zaključek modela.

Priročnik, ki je nastal v okviru projekta COM-IN, je zdaj na voljo tudi v slovenščini.

 

Ogled možen TUKAJ

Konec junija smo imeli že tretje partnersko srečanje v okviru projekta TABER.

Tokrat nas je gostil Inštitut Bucovina iz Romunije. Teden smo preživeli v sproščenem delovnem vzdušju, z učinkovitimi sestanki in inovativnimi delavnicami ter spoznavanju odlične kulinarike.

Oktobra pa se ponovno srečamo v Ljubljani 😊.

 

V juniju smo na Šentprimi izvedli delavnico, s katero smo uporabnikom približali tehniko za uporabo in izražanje čustev preko modela Lego serious play. V delavnico so bili vključeni uporabniki, ki imajo izzive pri vključevanju v delo. Tema je bila zaposlovanje in raziskovanje, kaj lahko ponudimo delodajalcu ter kakšno delovno okolje si želimo, da ostanemo motivirani pri delu. Namen delavnice je bil razviti občutek samozavedanja in boljše razumevanje lastnih prednosti ter motivacije za vključevanje, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, pogled v svoje notranje občutke, povečanje ustvarjalnosti in gradnja medsebojnih vezi.

Delavnico so uporabniki odlično sprejeli in razvila se je produktivna debata o tem, kaj nam je pomembno na delovnem mestu, hkrati pa smo razbijali bariere strahu in stisk, ki so bile do tedaj težje izgovorjene. To je res odlična metoda raziskovanja in izražanja sebe skozi model konstrukcijskega ustvarjanja.

DAN EVALVACIJ

23 junija, 2023

Ker nam je zelo pomembno, kako naši deležniki ocenjujejo naše delo in kako se v naših programih počutijo, vsako leto naredimo predstavitev različnih evalvacij, tako imenovan DAN EVALVACIJ.

Vsako leto zbiramo in evalviramo zadovoljstvo delodajalcev, uporabnikov naših storitev in seveda nas strokovnih delavcev zaposlenih na programih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ter podpornega zaposlovanja.
Preko analize rezultatov evalvacijskih vprašalnikov dobimo povratno informacijo o našem delu in predloge, kako lahko svoje delo še izboljšamo. Na podlagi predlogov se razvije analiza preteklega dela in debata o načrtih in izboljšavah za naprej.

Letos smo se družile na Šobcu, ker pa sta nam zadovoljstvo zaposlenih in promocija zdravja na delovnem mestu zelo pomembna, smo pričele dan ob pravem domačem zajtrku.

Šentprima ves čas stremi k razvoju kakovostnih storitev na področju zaposlovanja ranljivih skupin, zato tudi sodelujemo pri razvojnih projektih, ki omogočajo strokovna izpopolnjevanja zaposlenih, mentorjev, vseh, ki so aktivni na tem področju.

Trenunto smo aktivni partnerji v naslednjih projektih:

  • COM-IN
  • VIS-A-VIS
  • TABER
  • THE RIGHT WORDS

Več o aktualnih in preteklih projektih, pa si lahko preberete TUKAJ

TO SMO MI

13 junija, 2023

Ekipa Šentprime se v vseh letih delovanja ni prav veliko spreminjala. Če ne drugega smo bili vedno enoten team, poln delovnega elana, sočutja do ranljivih skupin, povezan in trdno prepričan v naše poslanstvo. Znam – Zmorem – Hočem, je eden izmed prvih sloganov, ki nas je močno povezal in poudaril vse to kar si želimo zase in za naše uporabnike. Zaupati vase in stremeti k ciljem, ki si jih zastavimo.

Z leti smo spoznali veliko zgodb, ki so nas navdahnile pri našem delu. Soočili smo se z mnogimi izzivi in poželi marsikatere uspehe, na katerih pa nismo zaspali. Ravno obratno dali so nam novega zagona in spodbujali k še višje in širše zastavljenim ciljem.

Vse to pa ne bi bilo izvedljivo brez posameznikov, ki so oblikovali našo zgodbo in jo še vedno pišejo.

To smo mi!

 

foto: Urška Košir / Studio Železna

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli nov mejnik. Pripravili smo program usposabljanja za svetovalce težje zaposljivim osebam (TZO). Program je pripravljen na osnovni predhodnega kompetenčnega modela za svetovalce TZO, ki smo ga razvili konec leta 2022.

Projektni partnerji COM-IN smo se udeležili pilotne izvedbe izobraževalnega programa, ki je potekalo v Lyonu v mesecu januarju 2023. Program je namenjen vsem, ki skrbite za izobraževanje svetovalcev TZO oz. za vse, ki vas zanima področje svetovanja težje zaposljivim, ste izkušeni oz. ste na začetku poti. V dokumentu je predstavljen niz izobraževalnih ciljev in tematik, ki so pomembne, da bi lahko celostno svetovali TZO in jim pomagali na njihovi karierni poti. Osnovan je na uspešnih metodah izobraževanja odraslih in poudarja pomen izmenjave dobrih praks.

Razvoj programa je koordinirala Šentprima v sodelovanju s partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SI), Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SI), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SI), Istituto regionale per l’educazione e gli studi cooperativi IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F ) in združenje EDIAS (F).

Program je dostopen TUKAJ